EHBO Bladel

Kies een item aan de linkerkant voor de actuele berichten.

 

 

Het ontstaan van de EHBO en van EHBO-Vereniging Bladel

 

Een stukje geschiedenis

Hulpverlening bij ongevallen en ziekten zal wel zo oud zijn als de mensheid zelf, Er zijn gegevens bekend uit de periode van zo'n 4000 jaar geleden. Het bekendste verhaal is dat van de Barmhartige Samaritaan.

 

De vrijwillige eerste hulp is afkomstig uit Engeland. Het was de arts John Furley die in 1877 een organisatie oprichtte om personen op te leiden voor een EHBO diploma.

Tien jaar later waren er al meer dan 100.000 gediplomeerden.

 

De eerste EHBO in Nederland

De Amsterdamse arts C. Tilanus haalde het idee van de EHBO naar Nederland. Hij richtte in 1893 de Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken op. Veel artsen vonden dat eerste hulpverlening niet thuishoorde bij personen zonder medische achtergrond. Tilanus probeerde iedereen van het belang van EHBO te overtuigen.

 

Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 Het Oranje Kruis opgericht, met als doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleiding. De eerste druk van Het Oranje Kruisboekje verscheen in 1912 en werd de 'Bijbel' van de EHBO leerstof.

 

Intussen werden steeds meer zelfstandige verenigingen opgericht die cursussen organiseerden. De lessen werden gegeven door artsen.

 

EHBO-Vereniging Bladel

De oprichting van onze vereniging had wel wat voeten in de aarde. Uit stukken van vroeger blijkt dat in het najaar van 1954 al een poging werd ondernomen door de heer van Den Bosch uit Geldrop. Alles was in kannen en kruiken, maar op het laatste moment bleek dat de zaal op die bewuste avond niet vrij was. Waarom er geen nieuwe datum is geprikt, staat er niet bij.

 

In het begin van 1955 is er door de Katholieke Nationale Bond van de EHBO contact opgenomen met Dokter Zijlmans, Pastoor Kersemakers en Burgemeester Ballings om te informeren hoe men dacht over het oprichten van een EHBO-afdeling in Bladel. Onze gemeente telde toen al enkele gediplomeerde EHBO-ers. Ook de heer van Laarhoven van de Bescherming Burgerbevolking (BB) werd erbij betrokken. Het duurde echter nog tot november voor het daadwerkelijk tot een oprichting kwam.

 

Op 20 november 1955 was het zover. Toenmalig hoofdbestuurder van de Katholieke Nationale Bond, de heer Berger, kwam hoogstpersoonlijk naar Bladel om de vergadering in de parochiezaal toe te spreken en zo werd de oprichting van  de  "Katholieke EHBO-Vereniging Bladel" een feit.

 

 

Het Maltezer kruis dat in veel EHBO-logo's staat is afkomstig van de hospitaalridders die in 1023 in Jeruzalem een ziekenhuis bouwden.

 

Malterzer Kruis