Over de vereniging

Het bestuur van EHBO-Vereniging Bladel bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Chris Kraaijvanger
Secretaris: Mariëlle van Gompel
Penningmeester: Chris Kraaijvanger
Bestuurslid: Johan Heesterbeek
Bestuurslid:    vacant
   
   

Het evenemententeam van EHBO-Vereniging Bladel bestaat uit de volgende leden:

Chris Kraaijvanger en Jan van Herk.

 

U kunt contact opnemen met de bestuursleden/ het evenemententeam via het Contactformulier

 

 

Statutaire doelstelling
Artikel 3.1:
De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan helpen ongevallen voorkomen, het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, alsmede het verrichten en bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Artikel 3.2:
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door o.a.

 1. het organiseren van cursussen in met name Bladel in eerste hulp bij ongelukken, en ongevalspreventie;
 2. het organiseren in met name Bladel van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
 3. het voeren van doelgerichte propaganda;
 4. het samenwerken met andere verenigingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en op het terrein van de volksgezondheid;
 5. al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

 

Beleid
De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden uitgevoerd. De uitvoering geschied door de bestuursleden, door andere leden en door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar is aan de vereniging.

 

Inschrijvingen
EHBO-Vereniging Bladel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40236673.

Het RSIN/fiscaal nummer is 807368829.

 

Vergoedingen
We werken uitsluitend met vrijwilligers.
De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding. De vergoeding die we vragen voor hulpverlening tijdens evenementen is voor scholing en aanschaf materialen.
Bestuursleden krijgen gedeclareerde onkosten vergoed.
Diverse (bestuurs)leden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.

 

 

Algemene activiteiten:

 • Jaarvergadering: 1x per jaar
 • Bestuursvergadering: ongeveer 1x per 6 weken
 • Bezoeken van bijeenkomsten van diverse organistaties
 • Organiseren van cursussen EHBO en Jeugd Eerste Hulp
 • Organiseren van oefenavonden EHBO (ook voor jeugdleden)
 • Regelen van EHBO'ers indien dit is aangevraagd door een organisator van een evenement

 

 

Financiën:

Het volledige financiële verslag is in te zien bij de penningmeester.

 

2021  
Inkomsten: €3.107  
Uitgaven: €2.416  
   
2020  
Inkomsten: €4.347  
Uitgaven: €4.856  
   
2019  
Inkomsten: €8.298  
Uitgaven: €7.531