Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Jan van Herk
Secretaris: Mariëlle van Gompel
Penningmeester:    vacant
Bestuurslid: Johan Heesterbeek
Bestuurslid: vacant

 

Evenemententeam: Johan Heesterbeek en Jan van Herk

Kaderinstructeur: Cisca Larmit

Lotus: Lia van Heeswijk

Bestuursleden en Evenemententeam zijn te bereiken via email: ehbobladel@gmail.com.

Adres Secretariaat: Van Dissellaan 19, 5531 BP Bladel

 

Oefenavonden

Het diploma eerste hulp is 2 jaar geldig. Om dit diploma te verlengen is het nodig om regelmatig herhalingslessen te volgen. Op deze avonden worden alle competenties doorgenomen, wordt je op de hoogte gebracht van nieuwe technieken en leer je wat er veranderd is. We organiseren 1x per maand op maandagavond een oefenavond (m.u.v. juni, juli en augustus), in Den Herd in Bladel.

Wil je meer weten over onze oefenavonden? Neem dan hier contact met ons op.

 

Historie

In de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn veel EHBO-vereningingen opgericht. De oprichting van onze vereniging had wel wat voeten in de aarde. Uit stukken van vroeger blijkt dat in het najaar van 1954 al een poging werd ondernomen door de Heer van den Bosch uit Geldrop. Alles was in kannen en kruiken, maar op laatste moment bleek dat de zaal op die bewuste avond niet vrij was. Waarom er geen nieuwe datum is geprikt is niet bekend.

In het begin van 1955 is er door de Katholieke Nationale Bond van de E.H.B.O. contact opgenomen met Dokter Zijlmans, Pastoor Kersemakers en Burgemeester Ballings, om te informeren hoe men dacht over het oprichten van een E.H.B.O.-afdeling in Bladel. Onze gemeente telde toen al enkele gediplomeerde EHBO-ers. Ook de heer van Laarhoven van de Bescherming Burgerbevolking (BB) werd erbij betrokken. Het duurde echter nog tot november voor het daadwerkelijk tot een oprichting kwam.

Op 20 november 1955 was het zover. Toenmalig hoofdbestuurder van de Katholieke Nationale Bond, de Heer Berger, kwam hoogstpersoonlijk naar Bladel om de vergadering in de parochiezaal toe te spreken en zo werd de oprichting van de "Katholieke E.H.B.O.-Vereniging Bladel" een feit.

In het allereerste verslag over de oprichting is te lezen: "Op 20 november '55 had er een bijeenkomst plaats in het Parochiehuis, met het doel een Afd. E.H.B.O. op te richten in Bladel. Als spreker was er de Heer Berger uit Rotterdam, die een uiteenzetting gaf van de noodzaak van E.H.B.O. ook in Bladel. Niet alleen in tijd van oorlog maar even zo nodig in vredestijd, vooral met de grote toename van verkeersmiddelen op de wegen. Dagelijks komen er nog tal van ongelukken voor, waarbij een snelle hulp levenslange invaliditeit, of in sommige gevallen de dood, voorkomen had kunnen worden".

Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor